نظام کنترل کیفیت و ایمنی

 1. ISO و گردش کار

 2. ضمانت محصولات شامل:

    -بیمه نامه
    - پایش

 3. خدمات پس از فروش شامل:

    -آموزش اجمالی روش اجرا
    -ارائه طرح های تیپ و اجرایی
    -پشتیبانی فنی و پاسخگویی به سوالات

 4. نظام HSE سلامت، ایمنی و محیط زیست