پوشش گالری


...

قالب درجا با شاتکریت و بتن


اطلاعات فنی مشخصات مواد و مصالح پروژه ها
...

قالب درجا با قاب فولادی


اطلاعات فنی مشخصات مواد و مصالح پروژه ها