پوشش تونل


...

روش نروژی اجرای پوشش نهایی حین حفاری با پانل سه بعدی ویژه


اطلاعات فنی مشخصات مواد و مصالح پروژه ها
...

قالب درجا ترکیب شاتکریت و بتن با پانل 3D ویژه


اطلاعات فنی مشخصات مواد و مصالح پروژه ها
...

RRS بتن با پانل 3D ویژه


اطلاعات فنی مشخصات مواد و مصالح پروژه ها
...

RSS بتن و فولاد با پنل 3D ویژه


اطلاعات فنی مشخصات مواد و مصالح پروژه ها